Inför Programmeringsveckan 2018

Alla läger börjar kl 9:30 och slutar kl 14:30, information om datum och plats finns på Programmeringsakademin och i produktinfon på anmälningsidan!

Under årets läger i programmering så kommer Programmeringsakademin användas, en tjänst som vi har utvecklat in-house och som kommer förbättra lägrena. Vi har skickat ut mail till alla som är anmälda till årets läger där det finns instruktioner för hur en kommer in på sitt konto på Programmeringsakademin. På tjänsten finns även all information gällande det lägret som en är anmäld på.

Vi har dock hört ifrån föräldrar som inte har fått detta mail och därför ber vi alla som inte har fått tillgång till Programmeringsakademin att maila info@programmeringsveckan.se så hjälper vi er att få tillgång!


Varför programmering?

Nästan allt vi gör idag går genom datorer. Trots detta är det ytterst få som vet grunderna i hur de fungerar. Det vill vi på Programmeringsveckan ändra på! Vi lär ut grunderna i programmering, vilket är sättet att få datorer att göra vad man vill. Vad du än gör kommer datorfärdigheter vara till hjälps. 

Programmering är också ett otroligt bra sätt att få utlopp för ens kreativa sida. I och med datorn har det öppnats ett helt nytt sätt att skapa, och skaparna är programmerarna. Det är en fantastisk känsla att se din tanke gå från idé till färdigt program.  

Programmering  är dessutom fantastiskt bra hjärngympa. Man tränar sin förmåga att tänka både kreativt och logiskt. I grunden kan man säga att programmering är en ren typ av problemlösning. Den som är duktig på att programmera kommer lättare strukturera upp och lösa problem inom andra områden. 

Lägret
Pris: 2299 kr. I priset ingår lärorik och rolig utbildning i programmering, samt en cool T-shirt
Att ta med: Matsäck och laptop
Plats: Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå - Se anmälan
Datum: Dagtid - Se anmälan
Tid: kl 9:30 - 14:30
För ungdomar i årskurs 6 - 9
På lägret är det gott om glada ledare, där varje ansvarar för endast 5-6 deltagare och ser till att utlärningen anpassas till indviden! 

Målet med lägret är att lära sig grunderna i programmering och upptäcka glädjen i skapandet av egna program. Under veckan kommer grundläggande programmeringskoncept och principer gås igenom. Under dagarna kommer programmeringssessionerna att blandas med raster utomhus. Programmering tar tid att lära sig och man kan inte förvänta sig att bli expert på en vecka, därför har vi strukturerat lägret för att väcka intresse och bygga en stabil bas för fortsatt lärande.

Mer konkret ska du efter lägret vara bekväm med att använda variabler, grundsatser så som while, if och for, förstå hur funktioner fungerar och kunna tillämpa dina kunskaper för att skapa mindre program.

ALLA kan lära sig programmering och ALLA har nytta utav det i framtiden. Det är viktigt för oss att lägret känns tillgängligt för alla som är intresserade, vi har därför utformat undervisningen så att ingen är exkluderad. 

OBS programmering är inte matte! Inga förkunskaper krävs. Nivån anpassas efter individ så att det känns utmanande och kul för alla.